Welkom! Mail: info@studiofietje.nl, Bel: 06 48 52 90 80

Projecten

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) gaat uit van de rechten van het kind op een veilige omgeving. Meestal kunnen ouders zelf zorgen voor een veilige opvoedingssituatie. Lukt dat niet, dan is de inzet van de specialisten van BJAA nodig.

De afgelopen jaren is BJAA hierbij overgegaan op het werkproces van generiek gezinsgericht werken (GGW). Dit houdt in dat de medewerkers van BJAA werken dáár waar de cliënten van BJAA zijn (het outreachend werken) met als uitgangspunt één gezin, één plan, één medewerker. Het doel hiervan is alle kinderen op de veiligheidsnorm te krijgen.
Deze nieuwe manier van werken vraagt ook om andere ondersteuning en herziening van de huisvesting. Hierbinnen is besloten te gaan werken vanuit één centrale hoofdlocatie met daarbij een aantal externe flexibele werkplekken. Ook de ondersteuning ten dienste van de werkers (managers, gedragsdeskundigen, secretariaten, directie, servicecentrum, receptie, etc.) is te vinden in dit pand.
Het ‘thuishonk van BJAA’ is geheel aangepast en custom-made ingericht volgens dit flexibele werkplekconcept. Er zijn onder andere een kenniscentrum, traningsruimte, ontmoetingsplekken / huiskamers, belruimtes en overlegruimtes ter ondersteuning van het werkproces.
De professionele werkomgeving vormt de spil van de organisatie en is de ontmoetingsplaats voor alle werkers.

opdrachtgever Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)
plaats Amsterdam
bruto vloeroppervlakte 6.200 m²
status gerealiseerd (‘13)
ontwerp en uitvoering i.s.m. Petra Gielissen, in dienstverband bij newDirections

Fotografie: Marieke Klompenhouwer